Kalendář akcí

22.11. Milevsko

19:00, bazilika Navštívení Panny Marie
Program: Regnum et imperium
Koncert je součástí večer otevřených dveří Milevského kláštera bratří premonstrátů
http://www.klastermilevsko.cz/vecer-otevrenych-dveri-0

1.12. Brno - Líšeň

17:00, kostel svatého Jiljí, náměstí Karla IV.
Program: Adventus Domini
Adventní mariánská mše v českých kancionálech 15.- 16. století
https://www.musia.cz/

11.12. Praha 6

19:00, kostel Československé církve husitské, Wuchterlova ul. 535/5
Program: Radujte se, Pán je blízko
Adventní koncert cyklu Břevnovských hudebních setkání
https://www.auramusica.cz/

15.12. Horní Jiřetín

16:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Program: Adventus Domini
Vystoupení v rámci festivalu Hudební setkání
http://www.hudebni-setkani.cz/

29.5. Regensburg (D)

22:45 Schottenkirche St. Jacob, Jakobstrasse 3
Program: Carolus IV., Rex et Imperator
Jako host vystoupí Barbora Kabátková - zpěv a gotická harfa
https://www.tagealtermusik-regensburg.de/

19.10. Plzeň

19:00, Velký sál, Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Program: Dialog hlasu a strun
Dialog staré a soudobé hudby aneb jak je možno propojit gregoriánský chorál a ranou polyfonii s repertoárem a improvizací pro sólové violoncello.
Společně s Jiřím Bártou - viloncello
https://mestanskabeseda.cz/program/?zanr=hudba