Cantus gregorianus et organum

Cantus gregorianus et organum

Řada společných projektů s varhaníkem Tomášem Thonem využívající střídání gregoriánského chorálu a varhan v liturgické praxi renesance a baroka.

— Pierre Attaignant (1494-1552): Missa Kyrie fons — mešní ordinarium pro varhany a gregoriánský chorál, repertoár Velikonoční neděle.

— François Couperin (1668–1733): Messe pour les Paroisses — rekonstrukce varhanní mše, doplněná chorálem.

— Domenico Zipolli (1688–1726): Ranní chvály, mše a nešpory, střídající gregoriánský chorál s krátkými varhanními versetami.