Franusův kancionál

Franusův kancionál

Codex Franus je významným dílem české hudební tradice nejen svými rozměry (66 x 43 cm, 367 listů, váha několik desítek kilogramů), ale především svým obsahem. Dal jej dne 8. listopadu 1505 na vlastní náklady zhotovit zámožný hradecký soukeník Jan Franus. Program je výběrem toho nejlepšího z této sbírky a svědčí o mimořádné rozmanitosti duchovní hudby své doby. V koncertu zazní gregoriánský chorál, jednohlasé i vícehlasé duchovní písně a vícetextová moteta. Díky své pestrosti se program těší mezi našimi posluchači velké oblibě (srov. CD Codex Franus).