Maiestas Dei — středověká polyfonie v díle Petra Wilhelmi de Grudencz

Maiestas Dei

Těžištěm programu je tvorba skladatele, o němž bychom s určitou nadsázkou mohli říci: “jeho nohy jsou ještě ve středověku, ale hlava již v renesanci”. Tento vynikající autor polského původu působil v prvé polovině 15. století na dvoře Fridricha III. a pobýval pravděpodobně také v Čechách (snad v prostředí Karlovy university), neboť právě v českých pramenech je dochována většina jeho díla. Na koncertě zazní interpretačně náročné, avšak posluchačsky velmi atraktivní vícehlasé písně a středověká moteta, kde každý z hlasů má svůj vlastní odlišný text.