Antica e moderna

Antica e moderna

Tento program je spojením dvou hudebních světů, které jsou sice časově značně vzdálené, zároveň však ale velmi blízké. Mají totiž společné poslání — zpěv při křesťanské bohoslužbě. První část koncertu je věnována gregoriánskému chorálu a rané polyfonii. Ve druhé části zazní Suita liturgica Petra Ebena pro jednohlas a varhany, která vznikla výběrem několika částí z autorových “Liturgických zpěvů” a jejich doplněním koncertantními mezihrami. (srov. CD Antica e moderna).