Čeští světci v nebeském Jeruzalémě

Čeští světci v nebeském Jeruzalémě

Zpěvy oslavující nejvýznamnější české světce středověku (sv. Vojtěch, sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Václav), které vycházejí z bohaté české chorální tradice (srov. CD Bohemorum sancti).