Dialog lidského hlasu a strun

Dialog lidského hlasu a strun

Schola Gregoriana Pragensis a violoncellista Jiří Bárta. Dialog staré a soudobé hudby aneb jak přirozeně je možno propojit gregoriánský chorál a ranou polyfonii s repertoárem a improvizací pro sólové violoncello.