G. de Machaut: Messe de Nostre Dame

G. de Machaut: Messe de Nostre Dame

Guillaume de Machaut je předním představitelem polyfonního stylu, označovaného jako Ars nova. Z hlediska české historie je zajímavostí, že krátce působil jako sekretář na dvoře krále Jana Lucemburského. Snad nejznámějším Machautovým dílem je slavná polyfonní Messe de Nostre Dame. Její mystický náboj přenese posluchače do prostředí remešské katedrály, pro niž byla tato mariánská mše napsána. Program je rekonstrukcí bohoslužby včetně původního gregoriánského chorálu z francouzských pramenů.