Adoratio Crucis

SGP - Adoratio Crucis

Téma Kříže v repertoáru Svatého týdne, část officia svátku Povýšení Svatého Kříže. Společně s Českým chlapeckým sborem Boni Pueri.
Supraphon, SU 3448-2231, © 2000
Total time 68:49 

Kompletní texty a komentář v češtině, angličtině, francouzštině a němčině.

Schola Gregoriana Pragensis: Hasan El-Dunia, Jiří Hodina, Marián Krejčík, Ondřej Maňour, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Jan Štětka, Matouš Vlčinský, Radim Vondráček
umělecký vedoucí — David Eben

Český chlapecký sbor Boni pueri
sbormistr — Pavel Horák

I. Téma kříže v repertoáru Svatého týdne

(1) Hymnus Gloria laus … 2:03
(2) Antiphona Ave rex noster … 2:21
(3) Antiphona Pueri Hebreorum … 2:54
(4) Graduale Christus factus est … 3:13
(5) Hymnus Vexilla regis prodeunt … 3:18
(6) Lamentatio Ursus insidians mihi … 3:12
(7) Responsorium Insurrexerunt in me … 3:28
(8) Antiphona Captabunt in animam … 1:35
(9) Lamentatio Quomodo obscuratum est aurum … 3:46
(10) Responsorium Tenebrae factae sunt … 3:11
(11) Litania Kyrie eleison … 2:56

II. Adoratio crucis — Uctívání Kříže

(12) Antiphona Ecce lignum crucis … 1:57
(13) Antiphona Crucem tuam adoramus … 1:49
(14) Improperia … 6:52
(15) Antiphona Tuam crucem adoramus … 1:10
(16) Antihona O crux benedicta … 0:53
(17) Antiphona O crux admirabile … 1:04
(18) Hymnus Crux fidelis … 4:47
(19) Antiphona Sanctifica nos Domine … 1:25
(20) Antiphona Dum fabricator mundi … 4:19
(21) Antiphona In pace in idipsum … 1:59
(22) Responsorium Ecce quomodo moritur iustus … 2:54
(23) Antiphona Adoramus te Christe … 1:51

III. Závěr

(24) Responsorium Congregati sunt … 4:43

Centrální místo v koncepci této nahrávky zaujímá kříž jakožto základní mystérium celého křesťanství. Repertoár, který se k tématu váže, pochází z liturgie Svatého týdne — zejména Velkého pátku, a patří převážně k nejstarší vrstvě gregoriánského chorálu.

Počátek úcty ke svatému kříži spadá zhruba do poloviny čtvrtého století: tehdy svatá Helena, matka císaře Konstantina, nalezla v Jeruzalémě dřevo Ježíšova kříže. V této době byl kříž chápán zejména jako symbol vítězství nad smrtí; teprve později se k vítěznému obsahu přidal výrazněji aspekt utrpení. Pravděpodobně v 9. století se obřad uctívání kříže stává součástí liturgie Velkého pátku, tj. dne, kdy si církev připomíná Ježíšovu mučednickou smrt. Zprvu zakrytý kříž je po odhalení vkleče uctíván všemi účastníky bohoslužby. Jako doprovod tohoto meditativního obřadu vznikla řada pozoruhodných zpěvů, které tvoří jádro tohoto CD.

Kromě Velkého pátku se obřad uctívání kříže objevuje v kratší podobě i na samém počátku Svatého týdne, v liturgii Květné neděle (1-5). V tento den se připomíná Ježíšův příchod do Jeruzaléma. V ústrety mu jdou “hebrejští chlapci s olivovými ratolestmi v rukou”, jak se zpívá v antifoně Pueri Hebraeorum. Ježíšův triumfální vstup do Jeruzaléma je však současně i počátkem jeho cesty na Kalvárii. Proto se i na Květnou neděli koná uctívání kříže, provázené nejčastěji antifonou Ave rex noster. Graduale Christus factus est pak shrnuje centrální myšlenku celého Svatého týdne: “Kristus se pro nás ponížil a byl poslušný až k smrti, a to smrti na kříži”.

Liturgie Velkého pátku (6-11) je zcela prostoupena tématikou Ježíšova utrpení. V noční bohoslužbě matutina jsou pašijové události připomínány responsoriem Tenebrae factae sunt. Dramatický vrchol této velmi expresivní melodie přichází právě na Ježíšovo zvolání z kříže: “Deus meus, ut quid me dereliquisti” — “Bože můj, proč jsi mne opustil”. Pro svou tragiku a motiv utrpení jsou do tohoto matutina zahrnuta i čtení z proroka Jeremiáše — jeho pláč nad zkázou Jeruzaléma (6, 9).

Zpěvy, které se pro obřad uctívání kříže (12-23) objevují v různých tradicích, představují velmi různorodý repertoár. Zahrnují jak rozsáhlejší náročné kompozice, jakou je např. antifona Dum fabricator mundi, tak i drobnější antifony (Tuam crucem, Sanctifica nos), z nichž některé jsou převzaté z officia svátků Nalezení a Povýšení svatého kříže. Mezi nejrozšířenější a nejznámější zpěvy tohoto obřadu patří jistě takzvaná Improperia neboli výčitky. Jde vlastně o pomyslné výčitky Spasitele adresované vyvolenému národu a tím i celému světu.

Posledním zpěvem celého CD je responsorium Congregati sunt, které nechává na závěr zaznít prosbě: “Bože můj, nevzdaluj se ode mne; Bože můj, ku pomoci mi přispěj”. Tato prosba jakoby otvírala pohled z temnoty utrpení do světla vzkříšení.

Ve středověké interpretační praxi byli do liturgie velmi často zapojováni i žáci katedrální čí klášterní školy. Toto spojení mužských a chlapeckých hlasů přináší i tento kompaktní disk.