Adventus Domini

SGP - Adventus Domini

Adventní mše Rorate v českých kancionálech 15.- 16. století, rorátní zpěvy - neopakovatelná tradice českého Adventu.
Supraphon, SU 4071-2, © 11/2011
Total Time: 59:01
Schola Gregoriana Pragensis: Tomáš Lajtkep, Michal Mačuha, Ondřej Maňour, Michal Medek, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Marek Šulc
umělecký vedoucí - David Eben Autor projektu - Hasan El-Dunia

Představte si obraz: Advent, zasněžená krajina českého venkova; ještě je noc, ale okna kostelíka na vršku uprostřed vesnice září do tmy. Věřící se sešli na rorátní mši. Ten obraz je starší než 500 let, ale na českém venkově se s ním setkáte dodnes. Adventní tradice slavení mariánské mše před rozedněním sahá hluboko do středověku. Označení "Roráty" vzešlo z latinského textu vstupního zpěvu Rorate coeli (Rosu dejte nebesa). Tato nahrávka představuje rekonstrukci rorátní mše, jak se rozvíjela od raného středověku až do druhé poloviny 16. století. Vedle gregoriánského chorálu je věnován hlavní prostor typicky českému repertoáru, jednohlasé a především vícehlasé duchovní písni. Ta však odráží i vliv franko-vlámské polyfonie 16. století, jež byla hojně provozována literátskými bratrstvy. Nahrávka čerpá z nádherných rukopisů (Kodex Speciálník, Kodex Franus ad.), v nichž se nám dochovalo bohatství tohoto repertoáru. Stěží byste našli povolanější interprety rorátů, než je Schola Gregoriana Pragensis - soubor s dlouhou tradicí, krásnými hlasy a mezinárodním renomé.

S rorátními zpěvy přichází Advent, jeho klid a předzvěst tajemství Narození Páně!

Obsah titulu

1.Antiphona Ó, vycházející blesku světla věčného (Zpěv před Rorate)   00:01:45
2.Cantio Radostná ta zpívání (Zpěv před Rorate)   00:01:18
3.Antiphona Descendi in hortum meum (Zpěv před Rorate)   00:01:54
4.Introitus Rorate celi – motetus Rorate celi (Přistoupím k Božímu oltáři)   00:05:09
5.Introitus Mnozí spravedliví proroci a králi (Přistoupím k Božímu oltáři)   00:03:35
6.Kyrie In adventu Domini (Přistoupím k Božímu oltáři)   00:03:45
7.Kyrie Dnes počátek našeho spasení (Přistoupím k Božímu oltáři)   00:04:20
8.Lectio Isaie Prophete (Ke čtení svatého Písma)   00:01:38
9.Alleluia Prophete Sancti (Ke čtení svatého Písma)   00:01:48
10.Prosa Pán Bůh všemohúcí (Ke čtení svatého Písma)   00:11:59
1.Prosa Pán Bůh všemohúcí   00:00:35
2.Tropus Anděl k Marii Panně   00:01:45
3.Tropus Poslán jest od Boha Anjel   00:03:32
4.Tropus Všickni věrní křesťané (J. T. Turnovský)   00:03:21
5.Tropus Vesele zpívejme   00:02:46
11.Lectio Sancti evangelii secundum Joannem (Ke čtení svatého Písma)   00:02:10
12.Offertorium Ave Maria (K večeři Páně)   00:01:43
13.Sanctus Všemohúcí žádúcí (K večeři Páně)   00:01:30
14.Cantio Gaude quam magnificat (K večeři Páně)   00:01:58
15.Sanctus super Gaude quam magnificat (K večeři Páně)   00:02:47
16.Communio Beata viscera (K večeři Páně)   00:01:49
17.Cantio Salve mater gracie (Služebnice Páně)   00:01:55
18.Antiphona Tota pulchra es (Služebnice Páně)   00:01:52
19.Motetus Sicut cedrus (Služebnice Páně)   00:01:40
20.Lai Mater bonitatis (Služebnice Páně)   00:02:00
21.Motetus Imperatrix gloriosa (Služebnice Páně)   00:02:26