Concert Diary

29.10.2019. Praha 2

18:30, kostel Panny Marie Sedmibolestné, Na Slupi
Program: Petr Eben – Liturgické zpěvy
Mše a koncert k 90. výročí skladatelova narození
Na varhany hraje Jan Kalfus
http://svs.sdh.cz/?tribe_events=petr-eben-liturgicke-zpevymse-za-petra-ebena

01.12.2019. Brno - Líšeň

17:00, kostel svatého Jiljí, náměstí Karla IV.
Program: Adventus Domini
Adventní mariánská mše v českých kancionálech 15.- 16. století
https://www.musia.cz/

11.12.2019. Praha 6

19:00, kostel Československé církve husitské, Wuchterlova ul. 535/5
Program: Radujte se, Pán je blízko
Adventní koncert cyklu Břevnovských hudebních setkání
https://www.auramusica.cz/

15.12.2019. Horní Jiřetín

16:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Program: Adventus Domini
Vystoupení v rámci festivalu Hudební setkání
http://www.hudebni-setkani.cz/

19.10.2020. Plzeň

19:00, Velký sál, Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Program: Dialog hlasu a strun
Dialog staré a soudobé hudby aneb jak je možno propojit gregoriánský chorál a ranou polyfonii s repertoárem a improvizací pro sólové violoncello.
Společně s Jiřím Bártou - viloncello
https://mestanskabeseda.cz/program/?zanr=hudba