Concert Diary

11.06.2020. Červený Kostelec

11:00 mše, 16:00 koncert, kostel sv. Jakuba Většího
Slavnostní mši bude sloužit pan biskup Vokál. Schola Gregoriana Pragensis mši hudebně doprovodí.
Program koncertu: Regnum et imperium
Mše a koncert je k slavnostnímu otevření „Kafkovy vily“, která byla zrekonstuována a vytvořilo se zde zázemí pro Pečovatelskou službu a Denní stacionář pro seniory. Oblastní charita Červený Kostelec letos také oslaví 25. výročí otevření prvního hospice v Čechách.
https://www.ochck.cz/kalendar/schola-gregoriana.html

30.08.2020. Plasy

18:00, ambitové chodby kláštera Plasy
Program: Regnum et imperium
Benefiční koncert na podporu Obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích
https://www.klaster-plasy.cz/cs/akce/50863-schola-gregoriana-pragensis-plasy
 

04.10.2020. Třebíč

19:00, bazilika sv. Prokopa
Program: 7 dní na Karlově Univerzitě
Koncert na jubilejním 25. ročníku festivalu Concentus Moraviae
http://concentus-moraviae.cz/program-2020/

19.10.2020. Plzeň

19:00, Velký sál, Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Program: Dialog hlasu a strun
Dialog staré a soudobé hudby aneb jak je možno propojit gregoriánský chorál a ranou polyfonii s repertoárem a improvizací pro sólové violoncello.
Společně s Jiřím Bártou - viloncello
https://mestanskabeseda.cz/program/?zanr=hudba

28.11.2020. Zábřeh

16:00, kostel sv. Bartoloměje
Program: Radujte se, Pán je blízko
https://www.kulturak.info/

16.12.2020. Bruntál

19:00, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Program: Radujte se, pán je blízko
https://www.mubruntal.cz/

21.05.2021. Regensburg (D)

22:45 Schottenkirche St. Jacob, Jakobstrasse 3
Program: Carolus IV., Rex et Imperator
Jako host vystoupí Barbora Kabátková - zpěv a gotická harfa
https://www.tagealtermusik-regensburg.de/