Concert Diary

18.04.2020. Plasy

18:00, ambitové chodby kláštera Plasy
Program: 7 dní na Karlově Univerzitě
https://www.klaster-plasy.cz/cs/akce/50863-schola-gregoriana-pragensis-plasy

29.05.2020. Regensburg (D)

22:45 Schottenkirche St. Jacob, Jakobstrasse 3
Program: Carolus IV., Rex et Imperator
Jako host vystoupí Barbora Kabátková - zpěv a gotická harfa
https://www.tagealtermusik-regensburg.de/

18.06.2020. Třebíč

19:30, bazilika sv. Prokopa
Program: 7 dní na Karlově Univerzitě
Koncert na jubilejním 25. ročníku festivalu Concentus Moraviae
http://concentus-moraviae.cz/program-2020/

19.10.2020. Plzeň

19:00, Velký sál, Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Program: Dialog hlasu a strun
Dialog staré a soudobé hudby aneb jak je možno propojit gregoriánský chorál a ranou polyfonii s repertoárem a improvizací pro sólové violoncello.
Společně s Jiřím Bártou - viloncello
https://mestanskabeseda.cz/program/?zanr=hudba