Concert Diary

26.09.2020. Mělník

17:00, chrám sv. Petra a Pavla
Program: Svatá Ludmila a patroni české země
https://www.melnik.cz/pocta%2Dsvate%2Dludmile/a-4558

04.10.2020. Třebíč

19:00, bazilika sv. Prokopa
Program: 7 dní na Karlově Univerzitě
Koncert na jubilejním 25. ročníku festivalu Concentus Moraviae
http://concentus-moraviae.cz/program-2020/

19.10.2020. Plzeň

19:00, Velký sál, Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Program: Dialog hlasu a strun
Dialog staré a soudobé hudby aneb jak je možno propojit gregoriánský chorál a ranou polyfonii s repertoárem a improvizací pro sólové violoncello.
Společně s Jiřím Bártou - viloncello
https://mestanskabeseda.cz/program/?zanr=hudba

28.11.2020. Zábřeh

16:00, kostel sv. Bartoloměje
Program: Radujte se, Pán je blízko
https://www.kulturak.info/

29.11.2020. Jirkov - Červený Hrádek

18:30, Rytířský sál na zámku Červený Hrádek
Program: Radujte se, Pán je blízko
http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/

16.12.2020. Bruntál

19:00, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Program: Adventus Domini
https://www.mubruntal.cz/

21.05.2021. Regensburg (D)

22:45 Schottenkirche St. Jacob, Jakobstrasse 3
Program: Carolus IV., Rex et Imperator
Jako host vystoupí Barbora Kabátková - zpěv a gotická harfa
https://www.tagealtermusik-regensburg.de/

24.09.2021. Vizovice

19:30, kostel sv. Vavřince
Program: Svatá Ludmila a patroni české země
Koncert v rámci 54. Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby 2021

12.12.2021. Kadaň

17:00, kostel Povýšení svatého Kříže
Program: Adventus Domini